QR City
Show info
Content not available in your language.

Studna

Barokní studna z r. 1695

Barokní studna ze Střížovic byla první stavbou, přenesenou do Zubrnic v roce 1977.

Na kamenném pažení jsou umístěny medailony s nápisem AMOR DEI ET PROIMI CAUSA FONTIS l695 (láska k Bohu a bližnímu postavila tuto studnu). Stavebníkem byl hrabě Jan František Kolovrat Krakovský z Chlumce, do jehož panství Střížovice patřily.

Studna byla původně opatřena dřevěným rumpálem s převodovou soustavou ozubených kol. Zachovalo se pouze torzo.